เสากั้นทางเดินมีไว้ทำไม

ในปัจจุบันเนื่องจากผู้คนในโลกปัจุบันมีจำนวนมาก ต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม ผู้คนมีหลากหลายและมากมาย การสร้างระเบียบให้กับสังคม และในการจัดระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความวุ่นวายกับจำนวนคนที่มากขึ้นทุกวัน การกั้นเส้นทางทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนและการใช้ในจุดประสงค์อื่น ๆ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม ในการประยุกต์ที่เหมาะสมมากที่สุดคือเสากั้นทางเดิน เสากั้นทางเดินมีประโยชน์อย่างไรบ้าง