ประโยชน์ของไคโตซานสำหรับพืช

เคลือบเมล็ดพันธุ์ปกป้องเชื้อรา แบคทีเรีย ทำให้ประหยัดสารกำจัดศัตรูพืช มากยิ่งกว่า 50 % อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ 90% เลยทีเดียว ขับ ไล่แมลงและก็ศัตรูพืช ไม่จำเป็นต้องใช้ ยาปราบวัชพืช หนอน แล้วก็แมลง แมลงเมื่อได้กลิ่นไคโตซานจะบินหนีเนื่องจากว่าโดยธรรมดา แมลงที่กัดรับประทานต้นพืชจะไขทิ้งเอาไว้เพื่อเพาะพันธุ์ ก็เลยทิ้งสารไคโตซานไว้เพื่อจองพื้นที่แมลงเมื่อได้กลิ่นจะบินหนีในทันที เนื่องจากมีความคิดว่าพื้นที่รอบๆนี้มีแมลงมาจองพื้นที่แล้วนั่นเอง กระตุ้น พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น ครบธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ไคโตซานจะช่วยทำให้พืชมีรากฝอยที่ยาวรวมทั้งแข็งแรง กว่าพืชที่ไม่ได้ใช้สารไคโตซาน โดยทั่วไปเวลาให้ปุ๋ยให้พืช 100 ส่วน พืชจะใช้ประโยชน์ได้เพียงแค่ 20 – 40 ส่วน เพียงแค่นั้น ผลิตผลไม่ดี เกษตรกรก็เลยจำเป็นต้องอัดปุ๋ยเพิ่ม 2 – 5 เท่า เพื่อพืชได้รับปุ๋ย 100 ส่วน ทำให้ทุนปุ๋ยเพิ่มเป็น 2 – 5 เท่า