แนวทางการทำงานของเสาเข็มเจาะ

ขั้นตอนที่ 1 การจัดอุปกรณ์เข้าศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ
ปรับตั้ง 3 ขา ให้ได้แนวศูนย์กลางของเสาเข็ม เมื่อตรวจสอบถูกแล้ว ตอกหลักยึดแท่นวัสดุให้แน่น แล้วก็ใช้ตะกร้าเจาะนำเป็นรูลึกโดยประมาณ 1.00 เมตร

ขั้นตอนที่ 2 การตอกปลอกเหล็กชั่วครั้งคราว
2.1 ขนาดและก็ความยาวของปลอกเหล็กชั่วครั้งคราว ปลอกเหล็กชั่วครั้งคราวจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซึม 40 ซึม 50 ซึม 60 ซึม เสาเข็มเจาะซึ่งแต่ละท่อนจะมีความยาวราวๆ 1.00 เมตร ต่อกันด้วยระบบเกลียวสำหรับเพื่อการทำงานจะตอกปลอกเหล็กผ่านชั้นดินอ่อน ซึ่งอยู่ข้างบนจนถึงถึงขั้นดินแข็งปานกลาง เพื่อป้องกันการเขยื้อนพังทลายของฝาผนังรูเจาะในขั้นดินอ่อนรวมทั้งปกป้องน้ำ ใต้ดินไม่ให้ไหลซึมเข้าในรูเจาะอันจะได้ผลสำเร็จให้ท่านภาพของคอนกรีตไม่ดีสักเท่าไหร่
2.2 การควบคุมตำแหน่งให้ถูกและก็อยู่ในแนวตั้ง สำหรับเพื่อการปฏิบัติงาน การตอกปลอกเหล็กชั่วครั้งคราวลงไปแต่ละท่อนจะมีการวิเคราะห์ตำแหน่งศูนย์กลางของเข็มรวมทั้งแนวตั้งอยู่เป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องงกันมิให้เข็มเจาะเอียง

ขั้นตอนที่ 3 การเจาะ
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเจาะ ในตอนดินอ่อนจะใช้ตะกร้าจำพวกมีลิ้นที่ปลายเก็บดินโดยใช้น้ำหนักของตัวมันเอง เมื่อตะกร้าถูกทิ้งไปในรูเจาะดินจะถูกอัดให้เข้าใปอยู่ในตะกร้ารวมทั้งจะไม่หลุดออกเนื่องจากมีลิ้นกันอยู่ในเวลาเอาขึ้นมา ทำใหม่กันเรื่อยกระทั่งดินถูกอัดเต็มตะกร้าก็เลยเอามาเทออก การเจาะจะดำเนินไปจนตราบเท่าถึงขนาดดินแข็งปานกลาง ก็เลยแปลงมาใช้ตะกร้าประเภทไม่มีลิ้นที่ปลายเก็บถัดไปจนได้ความลึกที่อยากได้
3.2 การตรวจดูการเขยื้อนพังทลายของดินในขั้นที่ไม่มีปลอกเหล็กชั่วครั้งคราว ในระหว่างการเจาะเอาดินขึ้น จะหมั่นวิเคราะห์ว่าฝาผนังดินพังทลายหรือยุบเข้าไหม โดยมองจากจำพวกของดินซึ่งเก็บขึ้นมาควรจะต้องสอดคล้องกับความลึกแล้วก็ละม้ายกับเข็มตันแรกๆถ้าเกิดตรวจเจอว่าดินมีต้นเหตุที่เกิดจากการเขยื้อนพังทลายจะรีบปรับปรุงแก้ไขในทันทีทันใดโดยตอกปลอกเหล็กชั่วครั้งคราวให้ลึกลงไปอีก

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์รูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม
4.1 การประมาณความลึก โดยวัดจากความยาวของสายสลิงรวมกับความยาวของตะกร้าตักดิน
4.2 การสำรวจตูดหลุม ใช้สปอร์ตไล้ท์ส่องมองตูดหลุมว่ามีการยุบเข้ามีน้ำซึมไหม หากมีน้ำซึมที่รอบๆตูดหลุมจะเทคอนกรีตแห้งลงไปราวๆ 50 เซนติเมตร แล้วก็กระทุ้งให้แน่นด้วยตุ้มเหล็ก แล้วใช้ปูนทราย 1:1.5 เทลงไปราว 30-50 เซนติเมตร ก่อนใส่เหล็ก(เฉพาะในเรื่องที่มีน้ำซึมตูดหลุม)

ขั้นตอนที่ 5 ใส่เหล็กเสริม
5.1 ประเภทของเหล็กเสริม ส่วนเหล็กเส้นกลมตาม มอก. 20-2524( SR-24 ) ส่วนเหล็กเส้นข้ออ้อยตาม มอก.24-2524 ( SD-30 )
5.2 ขนาดและก็จำนวนเหล็กเสริม การต่อเหล็กใช้แนวทางต่อทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางและก็ใช้ลวดผูกเหล็กผูกบิดแน่น
5.3 การใส่เหล็กเสริม หย่อนกรงเหล็กให้อยู่กึ่งกลางของรูเจาะจนกระทั่งระดับที่อยาก รวมทั้งยึดให้แน่นหนาเพื่อที่ขณะเทคอนกรีตกรงเหล็กจะไม่ขยับเขยื้อน   pithoonboredpile.com/?lightbox=dataItem-ilstihsx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *